Pozvánka do stánku Mliečneho fondu na AX 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať do stánku Mliečneho fondu na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre v dňoch 22. – 25. augusta 20... čítať ďalej...

Ponuka prezentácie pre spoločnosti dodávajúce produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka na Dni prvovýrobcov mlieka 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v tomto roku organizuje jubilejný 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2019, ktorý sa bude konať 24. októbra 2019 v Sielnici. Deň pr... čítať ďalej...

Deň prvovýrobcov mlieka 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, poznačte si prosím do svojich kalendárov termín konania 15. ročníka Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Hoteli Kaskády v Sielnici. Podrob... čítať ďalej...

Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do júna 2019 a výhľad na júl 2019

Kielsky inštitút

V priloženom dokumente nájdete informácie o vývoji nákupných cien surového kravského mlieka podľa prepočtov Kielskeho inštitútu. Cena suroviny v prepočte na obsah bielkovín 3,4 % a obsah tuku 4 % p... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...