Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov... čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Informácie pre členov SZPM č. 2/2019

V januári 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 69,02 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -1,34 mil. kg SKM, t. j. o -1,9 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku