DEŇ PRVOVÝROBCOV MLIEKA 2018

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší, v poradí už 14. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2018, ktorý sa uskutoční 11. októbra 2018 v Hoteli Kaskády v Sielnici. Na podujatí... čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra 17. júla 2018

Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsah ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Kielsky inštitút - jún 2018