Členská schôdza SZPM - ZMENA TERMÍNU

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu, že SPPK stanovila termín Valného zhromaždenia SPPK na 28. mája 2019, sme boli nútení pristúpiť k zm... čítať ďalej...

Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov... čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra z 19. marca 2019

Informácie pre členov SZPM č. 3/2019

Vo februári 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 64,16 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -0,45 mil. kg SKM, t. j. o -0,7 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho rok... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

V priloženom dokumente nájdete posledné dostupné informácie o spotových cenách mlieka v Taliansku ku dňu 17. marca 2019 a v Holandsku ku dňu 3. marca 2019. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...