Členská schôdza SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás informovať, že včera - 16. mája 2019 sa v Nitre konalo zasadnutie Členskej schôdze SZPM. Touto cestou by sme chceli poďakova... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Informácie pre členov SZPM č. 4/2019

Za prvé tri mesiace roka 2019 prvovýrobcovia spolu dodali o -0,73 mil. kg, t.j. -0,4 % menej surového kravského mlieka ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra zo dňa 16. apríla 2019

Pozvánka na Členskú schôdzu SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás pozvať na Členskú schôdzu SZPM, ktorá sa bude konať 16. mája 2019 v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre. Okrem procedurá... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov... čítať ďalej...