Výsledky burzy Fonterra zo dňa 16. apríla 2019

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pohody Vám želá Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

Pozvánka na Členskú schôdzu SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás pozvať na Členskú schôdzu SZPM, ktorá sa bude konať 16. mája 2019 v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre. Okrem procedurá... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov... čítať ďalej...

Dotazníkový prieskum SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, náš zväz v týchto dňoch realizuje dotazníkový prieskum zameraný na aktualizáciu identifikačných údajov a produkčných ukazovateľov podnikov prv... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...