« späť na aktuality

Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku - 11.02.2019

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov očakávame, aby vedeli vyrobiť mlieko za čo najnižšiu cenu. Od štátu očakávame podporu na úrovni ostatných štátov EÚ. Od spracovateľských podnikov očakávame dobrú nákupnú cenu za surovinu. Od obchodníkov očakávame, že sa budú vedieť podeliť s maržou a že zvýšia podiel predaja slovenských mliečnych výrobkov na trhu. A od spotrebiteľov očakávame, že budú kupovať mlieko a mliečne výrobky pôvodom zo Slovenska.

Mimochodom, viete ako odlíšiť slovenské výrobky od tých zahraničných? Na pultoch obchodov máme množstvo výrobkov, ktoré sa tvária ako slovenské, dokonca nesú v názve prívlastok „slovenský“ a keď si ich dôkladne prezrieme, zistíme, že o slovenskosti nemôže byť ani reči....

Chceme Slovákov učiť, ako rozoznávať slovenské výrobky od zahraničných, chceme aby vedeli, že slovenské výrobky sú bezpečné a kvalitné, chceme aby vedeli, že ešte nikdy nespôsobili potravinový škandál, že ich kúpou prispejú k záchrane sektoru mlieka a k udržaniu práce desiatok tisícov Slovákov.


Jedna z možností, ako aspoň čiastočne pomôcť sektoru mlieka je aj poukázanie podielu zo zaplatenej dane z príjmu. Prostriedky, ktoré sa nám podarí združiť touto formou budú použité na prípravu a realizáciu informačných, osvetových a propagačných aktivít zameraných na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov domácej výroby s cieľom zachovania sektoru mlieka a tým aj zamestnanosti na slovenskom vidieku.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše občianske združenie formou poukázania podielu zaplatenej dane, postup krokov pre jednotlivé skupiny nájdete v prílohách:
  • Postup krokov pre právnické osoby
  • Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie
  • Postup krokov pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň

Do údajov o prijímateľovi prosím, uveďte:
IČO: 37962876
Právne forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Ulica: Výstavná 4
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Vopred Vám ďakujeme, ak sa rozhodnete prispieť na dobrú vec.


Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka


Dokumenty na stiahnutie