« späť na aktuality

Ponuka prezentácie pre spoločnosti dodávajúce produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka na Dni prvovýrobcov mlieka 2019 - 16.08.2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v tomto roku organizuje jubilejný 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2019, ktorý sa bude konať 24. októbra 2019 v Sielnici.
Deň prvovýrobcov mlieka je podujatie určené pre podniky prvovýroby mlieka a odbytové organizácie mlieka, ale tiež pre predstaviteľov štátnych, samosprávnych, výskumných, vzdelávacích a poradenských inštitúcií. Očakávame, že podujatia sa zúčastní asi 200 účastníkov.

Spoločnostiam dodávajúcim produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka ponúkame možnosť prezentácie na sprievodnom podujatí DPM 2019 „Produkty a služby pre podniky prvovýroby mlieka“.
Týmto si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť prezentácie Vašej spoločnosti na sprievodnom podujatí DPM 2019. Uzávierka objednávok je 16. septembra 2019.

Bližšie informácie o možnostiach prezentácie Vám radi poskytneme na Úrade SZPM:
Kontaktná osoba: Ing. Soňa Borovská, PhD.
e-mail: szpm@agrokomplex.sk
tel.: 037/6572 193
mobil: 0918 671 987