Prieskum súčasného stavu a identifikácia potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027

Vážení prvovýrobcovia mlieka, ako iste viete, v súčasnosti prebieha na Slovensku príprava programových dokumentov pre nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2... čítať ďalej...

Deň prvovýrobcov mlieka 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, srdečne Vás pozývame na 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Hoteli Kaskády v Sielnici.Bližšie informácie nájdete v priloženej Poz... čítať ďalej...

Informácie pre členov SZPM 7/2019

Denná dodávka surového kravského mlieka bola auguste 2019 na úrovni 2,19 mil. kg. V porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpla o +0,02 mil. kg, t.j. o +0,9 %. V porovnaní s uplynulým mesiacom denná dodá... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do júla 2019 a výhľad na august 2019

V priloženom dokumente nájdete posledné dostupné informácie o vývoji nákupných cien surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku k 8. septembru 2019

Spotová cena mlieka v Taliansku narástla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 0,5 EUR/100 kg a k 8. septembru bola na úrovni 45,5 EUR/100 kg. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...