Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do apríla 2019 a výhľad na máj 2019

Priemerná európska nákupná cena surového kravského mlieka bola v apríli 2019 na úrovni 34,34 ct/kg mlieka a slovenská aprílová cena bola 32,60 ct/kg, t.j. o 1,74 ct/kg, resp. o -5,1% nižšia. Bližši... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - Máj 2019

Podľa posledných výsledkov Kielskeho inštitútu bola cena suroviny v prepočte na obsah bielkovín 3,4% a obsah tuku 4 % podľa cien priemyselných komodít masla a sušeného odtučneného mlieka v máji 2019 ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku k 26. máju 2019

Výsledky burzy Fonterra zo dňa 21. mája 2019

Informácie pre členov SZPM č. 5/2019

V apríli 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 70,93 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -0,73 mil. kg SKM, t. j. -1,02 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.Via... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...