Informácie pre členov SZPM č. 5/2019

V apríli 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 70,93 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -0,73 mil. kg SKM, t. j. -1,02 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.Via... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

SZPM informuje - Apríl 2019

V prílohe nájdete aprílové vydanie informačného materiálu SZPM informuje - Novinky v sektore mlieka, ktorý bol v tlačenej forme distribuovaný aj účastníkom Členskej schôdze SZPM (ktorá sa konala 16. m... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Členská schôdza SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás informovať, že včera - 16. mája 2019 sa v Nitre konalo zasadnutie Členskej schôdze SZPM. Touto cestou by sme chceli poďakova... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Informácie pre členov SZPM č. 4/2019

Za prvé tri mesiace roka 2019 prvovýrobcovia spolu dodali o -0,73 mil. kg, t.j. -0,4 % menej surového kravského mlieka ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra zo dňa 16. apríla 2019