SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - August 2019

V najnovšom vydaní mesačníka SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka okrem iného nájdete informácie o štandardizácii nákupných cien surového kravského mlieka v SR a v EU a ich porovnanie, informácie ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Pozvánka do stánku Mliečneho fondu na AX 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vás srdečne pozvať do stánku Mliečneho fondu na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre v dňoch 22. – 25. augusta 20... čítať ďalej...

Ponuka prezentácie pre spoločnosti dodávajúce produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka na Dni prvovýrobcov mlieka 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v tomto roku organizuje jubilejný 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2019, ktorý sa bude konať 24. októbra 2019 v Sielnici. Deň pr... čítať ďalej...

Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do júna 2019 a výhľad na júl 2019

Kielsky inštitút

V priloženom dokumente nájdete informácie o vývoji nákupných cien surového kravského mlieka podľa prepočtov Kielskeho inštitútu. Cena suroviny v prepočte na obsah bielkovín 3,4 % a obsah tuku 4 % p... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...