Členská schôdza

16. marca 2006 sa v priestoroch nitrianskeho AGROINŠTITÚTU konala členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Po voľbe orgánov SZPM (mandátna komisia, návrhová komisia, zapisovateľ a overov... čítať ďalej...

Poukážte SZPM 2 % z daní

Vážení daňovníci,poukážte prosím, 2% zaplatenej dane z príjmu,prispejete tak k riešeniu problému nízkej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov na Slovensku... čítať ďalej...

Pozvánka na Členskú schôdzu

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka,Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Členskej schôdze SZPM, ktoré sa uskutoční dňa16. marca 2006 o 10:00 hod. v AGROINŠTITÚTE Nitra. ... čítať ďalej...

Modelová príručka SHP a HACCP

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vám ponúknuť Modelovú príručku Správnej hygienickej praxe a HACCP na výrobu surového kravského mlieka. Príručka je určená Vám, či už sa jedná o družstvá,... čítať ďalej...

Rokovania prvovýrobcov a spracovateľov

Pracovné stretnutia prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na konci roka 2005 23. novembra 2005 sa na pôde spoločnosti Friesland Slovensko v Nitre konalo prvé pracovné stretnutie prvovýrobcov a spraco... čítať ďalej...