Spolupráca SZPM s Kanadou

SZPM bol hostiteľskou organizáciou pre pracovný pobyt odborníkov z Kanady Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka bol v auguste 2004 hostiteľskou inštitúciou pre pracovný pobyt dvoch kanadsk... čítať ďalej...

Zahraničná odborná exkurzia v ČR

Výroba a odbyt mlieka a mäsa v Českej republike Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka pripravil pre poľnohospodárske podniky v dňoch 29-30 júna 2004 odbornú exkurziu „Výroba a odbyt mlieka a mäsa v Čes... čítať ďalej...

Medzinárodné stretnutie o mlieku

Medzinárodné pracovné stretnutie výrobcov, zväzov a odbytových združení mlieka zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Nemecka 26. mája 2004 sa z iniciatívy Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka k... čítať ďalej...