Pozvánka na Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005

Uzatvorenie dohody s VÚM Žilina

18. augusta 2005 uzatvorili DOHODU o SPOLUPRÁCI Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Výskumný ústav mliekarenský Žilina, a.s. (VÚMZA). Dohoda bola uzatvorená počas tohtoročnej výstavy AGRO... čítať ďalej...

Propagácia mlieka počas Agrokomplexu 2005

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom organizoval počas výstavy AGROKOMPLEX už po druhý rok akciu zameranú na podporu mlieka a mliečnych výrobkov. Tento ... čítať ďalej...

SZPM na AGROKOMPLEXE 2005

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka sa zúčastnil už po druhý krát výstavy AGROKOMPLEX 2005. Počas výstavy navštívili expozíciu SZPM viacerí významní zástupcovia členov spolupracujúcich inštitúcií a sp... čítať ďalej...

Pozvánka na Agrokomplex 2005