Spolupráca so SMZ

UZATVORENIE DOHODY O SPOLUPRÁCI medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom.23. júna 2005 uzatvorili DOHODU o SPOLUPRÁCI Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka ... čítať ďalej...

Naj slovenský chov

23. júna 2005 sa na VÚŽV v Nitre uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien I. ročníka súťaže o najlepšieho chovateľa v roku 2004, kde Ing. Marian Záhumenský odovzdal za SZPM ocenenie pre PD Dolné Otrok... čítať ďalej...

Diskusné fórum

Diskusné fórum na tému: „Výroba mlieka v podmienkach EÚ - vyhliadky a skúsenosti“Dňa 13. mája 2005 sa v Nitre za účasti ministra pôdohospodárstva Ing. Zsolta Simona konalo Diskusné fórum na tému: ... čítať ďalej...

Pozvánka na diskusné fórum

Minister pôdohospodárstva SR Zsolt Simon a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Vás pozývajú na Diskusné fórum na tému „Výroba mlieka v podmienkach EÚ – vyhliadky a skúsenosti“Termín a miesto k... čítať ďalej...

Členská schôdza

30. marca sa v priestoroch nitrianskeho AGROINŠTITÚTU konala členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Výrobcovia mlieka hodnotili prvý rok života činnosti zväzu, ktorý vstúpil do svojej ... čítať ďalej...