Seminár o inhibičných látkach

Seminár INHIBIČNÉ LÁTKY - výskyt, kontrola a zabránenie ich prieniku do mlieka. 5. apríla 2005 sa konal v Žiline odborný seminár INHIBIČNÉ LÁTKY - výskyt, kontrola a zabránenie ich prieniku do mlieka... čítať ďalej...

Medzinárodný workshop v Slovinsku

Manažment fariem a potreby poradenstva v podmienkach mliečnych kvót 5 septembra 2004 sa konal v rámci 55. vedeckých dní EAAP - Európskej asociácie živočíšnej výroby slovinskom Blede - Medz... čítať ďalej...

SZPM na AGROKOMPLEXE 2004

Propagácia mlieka na AGROKOMPLEXE 2004 Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov dosahuje v súčasnosti na Slovensku hodnotu len 160,7 kg na obyvateľa a rok. Práve tento alarmujúci fakt vie... čítať ďalej...

Spolupráca SZPM s Kanadou

SZPM bol hostiteľskou organizáciou pre pracovný pobyt odborníkov z Kanady Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka bol v auguste 2004 hostiteľskou inštitúciou pre pracovný pobyt dvoch kanadsk... čítať ďalej...

Zahraničná odborná exkurzia v ČR

Výroba a odbyt mlieka a mäsa v Českej republike Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka pripravil pre poľnohospodárske podniky v dňoch 29-30 júna 2004 odbornú exkurziu „Výroba a odbyt mlieka a mäsa v Čes... čítať ďalej...