Pozvánka na Členskú schôdzu SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, dovoľujeme si Vás pozvať na Členskú schôdzu SZPM, ktorá sa bude konať 16. mája 2019 v Kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre. Okrem procedurá... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výzva pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor mlieka, sa už v poslednej dobe nahovorilo a popísalo veľa. Vidíme to tak, že záchrana tohto sektoru je možná len vtedy, ak sa spoja všetky sily. Od prvovýrobcov... čítať ďalej...

Dotazníkový prieskum SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, náš zväz v týchto dňoch realizuje dotazníkový prieskum zameraný na aktualizáciu identifikačných údajov a produkčných ukazovateľov podnikov prv... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a pohody Vám želá Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka

SZPM informuje - Marec 2019

V marcovom vydaní informačného materiálu SZPM informuje - Novinky v sektore mlieka okrem iného nájdete aj aktuálne informácie o nákupnej cene surového kravského mlieka v EÚ, spotových cenách mlieka v ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...