Štandardizácia nákupných cien surového kravského mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsah ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Informácie pre členov SZPM č. 2/2019

V januári 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 69,02 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -1,34 mil. kg SKM, t. j. o -1,9 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku