Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do novembra 2018 a výhľad na december 2018

SZPM informuje - December 2018

Vianočné prianie

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v roku 2018. Želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia, osobných aj pracovných úspechov v novom roku. Úrad SZPM čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra

Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsa... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...