Kielsky inštitút

Cena suroviny v prepočte na obsah bielkovín 3,4 % a obsah tuku 4 % podľa cien priemyselných komodít masla a sušeného odtučneného mlieka v januári vzrástla.Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Nákupné ceny surového kravského mlieka v Európskej únii a v jej jednotlivých členských krajinách - do decembra 2018 a výhľad na január 2019

Priemerná európska nákupná cena SKM bola v decembri v EÚ v porovnaní so slovenskou priemernou nákupnou cenou vyššia o 6,7%. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Výsledky burzy Fonterra

SZPM informuje - Január 2019