Informácie pre členov SZPM č. 3/2019

Vo februári 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 64,16 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -0,45 mil. kg SKM, t. j. o -0,7 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho rok... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

V priloženom dokumente nájdete posledné dostupné informácie o spotových cenách mlieka v Taliansku ku dňu 17. marca 2019 a v Holandsku ku dňu 3. marca 2019. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Deň prvovýrobcov mlieka 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, poznačte si prosím do svojich kalendárov termín konania 15. ročníka Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Hoteli Kaskády v Sielnici. Podrob... čítať ďalej...

SZPM informuje - Novinky v sektore mlieka - Február 2019

Prvovýrobcovia mlieka v EU-28 dodali v decembri 2018 nákupcom 12 588 tis. ton, čo je o –128,0 tis. ton (-1,0 % ) menej surového kravského mlieka ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Viac sa... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Štandardizácia nákupných cien surového kravského mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsah ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...