SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - Máj 2019

Podľa posledných výsledkov Kielskeho inštitútu bola cena suroviny v prepočte na obsah bielkovín 3,4% a obsah tuku 4 % podľa cien priemyselných komodít masla a sušeného odtučneného mlieka v máji 2019 ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku k 26. máju 2019

Výsledky burzy Fonterra zo dňa 21. mája 2019

Informácie pre členov SZPM č. 5/2019

V apríli 2019 predali slovenskí prvovýrobcovia formou dodávky 70,93 mil. kg surového kravského mlieka, čo je o -0,73 mil. kg SKM, t. j. -1,02 % menej ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka.Via... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

SZPM informuje - Apríl 2019

V prílohe nájdete aprílové vydanie informačného materiálu SZPM informuje - Novinky v sektore mlieka, ktorý bol v tlačenej forme distribuovaný aj účastníkom Členskej schôdze SZPM (ktorá sa konala 16. m... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...