Preloader
Top

Prieskum súčasného stavu a identifikácia potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

ako iste viete, v súčasnosti prebieha na Slovensku príprava programových dokumentov pre nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021-2027.

Zámerom Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, ako samosprávnej organizácie, ktorá háji záujmy prvovýrobcov mlieka je, aby programové dokumenty odrážali súčasný stav v sektore prvovýroby mlieka a boli v nich definované aj potreby slovenských podnikov prvovýroby mlieka.
V tejto súvislosti sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu a vyplnenie priloženého anonymného dotazníka na PRIESKUM súčasného stavu a identifikáciu potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027.
Dotazník analyzuje požiadavky a potreby prvovýrobcov z hľadiska 3 hospodárskych cieľov, ktoré by mali byť súčasťou Strategického plánu a to:
1. Zabezpečenie prijateľného príjmu,
2. Zvýšenie konkurencieschopnosti
3. Zlepšenie postavenia prvovýrobcov mlieka v dodávateľskom reťazci.
Výsledky analýzy budú použité pri presadzovaní záujmov podnikov prvovýroby mlieka vo vzťahu k príprave Strategického plánu SR a budú prezentované aj na 15. ročníku Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Sielnici.

Prosím, vyplnený dotazník nám zašlite na Úrad SZPM obratom, najneskôr do 16. októbra 2019 e-mailom na: szpm@agrokomplex.sk alebo poštou na adresu: SZPM, Výstavná 4, P.O.BOX 1, 949 10 Nitra.

Ďakujeme za spoluprácu.

Úrad SZPM
Súbory na stiahnutie
  Dotazník k prieskumu (1.78 MB, DOCX)


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce