Preloader
Top

Prieskum súčasného stavu a identifikácia potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

ako iste viete, v súčasnosti prebieha na Slovensku príprava programových dokumentov pre nové programovacie obdobie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky 2021-2027.

Zámerom Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, ako samosprávnej organizácie, ktorá háji záujmy prvovýrobcov mlieka je, aby programové dokumenty odrážali súčasný stav v sektore prvovýroby mlieka a boli v nich definované aj potreby slovenských podnikov prvovýroby mlieka.
V tejto súvislosti sa na Vás obraciame so žiadosťou o spoluprácu a vyplnenie priloženého anonymného dotazníka na PRIESKUM súčasného stavu a identifikáciu potrieb podnikov prvovýroby mlieka v novom programovacom období SPP na roky 2021-2027.
Dotazník analyzuje požiadavky a potreby prvovýrobcov z hľadiska 3 hospodárskych cieľov, ktoré by mali byť súčasťou Strategického plánu a to:
1. Zabezpečenie prijateľného príjmu,
2. Zvýšenie konkurencieschopnosti
3. Zlepšenie postavenia prvovýrobcov mlieka v dodávateľskom reťazci.
Výsledky analýzy budú použité pri presadzovaní záujmov podnikov prvovýroby mlieka vo vzťahu k príprave Strategického plánu SR a budú prezentované aj na 15. ročníku Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Sielnici.

Prosím, vyplnený dotazník nám zašlite na Úrad SZPM obratom, najneskôr do 16. októbra 2019 e-mailom na: szpm@agrokomplex.sk alebo poštou na adresu: SZPM, Výstavná 4, P.O.BOX 1, 949 10 Nitra.

Ďakujeme za spoluprácu.

Úrad SZPM
Súbory na stiahnutie
  Dotazník k prieskumu (1.78 MB, DOCX)


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce