Preloader
Top

Členská schôdza SZPM a Diskusné fórum na tému Intervencie Strategického plánu SPP na roky 2023-2027 týkajúce sa prvovýrobcov mlieka

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka,

Členská schôdza SZPM spojená s Diskusným fórom na tému Intervencie Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027 týkajúce sa prvovýrobcov mlieka

sa bude  konať     29. marca 2023 v Nitre (Hotel Mikádo).

 

Pozvánka na podujatie s podrobným programom a bližšími technicko-organizačnými informáciami Vám bola zaslaná formou e-mailu aj poštou.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce