Preloader
Top

Ponuka prezentácie pre spoločnosti dodávajúce produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka na Dni prvovýrobcov mlieka 2021

Dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v tomto roku organizuje ďalší, v poradí už 16. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka 2021, ktorý sa bude konať 19. októbra 2021.
Deň prvovýrobcov mlieka je podujatie určené pre podniky prvovýroby mlieka a odbytové organizácie mlieka, ale tiež pre predstaviteľov štátnych, samosprávnych, výskumných a vzdelávacích inštitúcií. Očakávame, že sa podujatia zúčastní asi 150 účastníkov.

Spoločnostiam dodávajúcim produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka ponúkame možnosť prezentácie na sprievodnom podujatí DPM 2021 "Produkty a služby pre podniky prvovýroby mlieka".

Týmto si Vám dovoľujeme ponúknuť možnosť prezentácie Vašej spoločnosti na sprievodnom podujatí. Uzávierka objednávok je 20. septembra 2021.

Dovoľujeme si upozorniť, že nakoľko je toto podujatie organizované prednostne pre podniky prvovýroby mlieka, neumožňujeme na ňom účasť spoločnostiam, ktoré nevyužijú žiadnu z ponúkaných foriem prezentácie.

Bližšie informácie o možnostiach prezentácie Vám radi poskytneme na Úrade SZPM:
Kontaktná osoba: Ing. Soňa Borovská, PhD.
e-mail: [email protected]
mobil: 0918 671 987


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce