« späť na aktuality

Seminár o inhibičných látkach - 14.04.2005

Seminár INHIBIČNÉ LÁTKY - výskyt, kontrola a zabránenie ich prieniku do mlieka.

5. apríla 2005 sa konal v Žiline odborný seminár INHIBIČNÉ LÁTKY - výskyt, kontrola a zabránenie ich prieniku do mlieka. Tento seminár bol organizovaný Výskumným ústavom mliekarenský, a.s. so sídlom v Žiline v spolupráci so Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom. Zaoberal sa aktuálnou problematikou výskytu rezíduí inhibičných látok a účastníkom priniesol najnovšie poznatky o pôvode inhibičných látok o ich možnom prieniku do mlieka a o spôsobe ich monitorovania Odborné príspevky boli prezentované zástupcami Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline, Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, Slovenského mliekarenského zväzu, Univerzity veterinárnej medicíny v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre a Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Nitre.Seminára sa zúčastnili zástupcovia podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, spracovania mlieka, orgánov potravinového dozoru a kontrolných laboratórií.

Dokumenty na stiahnutie