Preloader
Top

Deň prvovýrobcov mlieka


Deň prvovýrobcov mlieka je tradičným podujatím, ktoré raz ročne organizuje Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka už od roku 2005.

Cieľom podujatia je poskytnúť najnovšie informácie o súčasnom stave a vyhliadkach sektoru mlieka na Slovensku, v EÚ a vo svete, vytvoriť diskusné fórum na aktuálne témy a tiež prispieť k propagácii mlieka a mliečnych výrobkov ako zdravej zložky ľudskej výživy.

Podujatie je určené prednostne zástupcom podnikov prvovýroby mlieka a odbytových organizácií mlieka, ako aj predstaviteľom štátnych, samosprávnych, výskumných, vzdelávacích a poradenských inštitúcií. Každoročne sa ho zúčastní asi 200 účastníkov.

Členovia SZPM majú na podujatie zvýhodnený účastnícky poplatok.

Sprievodným podujatím DPM je prezentácia spoločností dodávajúcich výrobky a služby do podnikov prvovýroby mlieka Produkty a služby pre sektor prvovýroby mlieka.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce