« späť na aktuality

Diskusné fórum - 16.05.2005

Diskusné fórum na tému: „Výroba mlieka v podmienkach EÚ - vyhliadky a skúsenosti“

Dňa 13. mája 2005 sa v Nitre za účasti ministra pôdohospodárstva Ing. Zsolta Simona konalo Diskusné fórum na tému: „Výroba mlieka v podmienkach EÚ - vyhliadky a skúsenosti“.

Toto fórum bolo organizované z iniciatívy Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a zúčastnilo sa ho asi 130 zástupcov podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, odbytových družstiev, členských organizácií rezortu, výskumných, vzdelávacích, poradenských a iných inštitúcií zainteresovaných do oblasti výroby mlieka.

Obsahom úvodných príhovorov ministra a predsedu SZPM bol vývoj, súčasný stav a smerovanie sektoru výroby mlieka vo vzťahu k počtu dojníc, úžitkovosti, produkcii, nákupu, kvótam a ich plneniu, nákupným, spracovateľským a spotrebiteľským cenám. V príspevku Ing. Záhumenského bola viackrát zdôraznená dlhodobo nízka spotreba mlieka a mliečnych výrobkov a potreba propagácie mlieka s cieľom zvýšenia jeho spotreby.

Hoci diskusné fórum bolo venované len komodite mlieko, odzneli v ňom mnohé otázky týkajúce sa podporných systémov v poľnohospodárstve a ich priorít v ďalšom programovacom období („odviazanie platieb“, „platba na farmu“...). Z oblasti výroby mlieka rezonovali mnohé otázky súvisiace s reformou mliečneho sektora v EÚ (kombinácia platby na farmu s mliečnymi prémiami, navyšovanie kvót, znižovanie intervenčných cien masla a sušeného mlieka, atď.). Podľa slov ministra, aplikácia systému „platby na farmu“, „mliečnych prémií“, ani iných opatrení a princípov reformy mliečneho sektora zatiaľ nie je doriešená, pretože je úzko previazaná na dostupnosť finančných zdrojov na národnej úrovni.

Čo sa týka sektoru výroby mlieka, minister ubezpečil prítomných, že sa nebudú uplatňovať poplatky za prekročenie kvót pokým sa neprekročí národná kvóta, že Ministerstvo pôdohospodárstva urobí všetko preto, aby sa mliečna kvóta navýšila aspoň o možných cca 27 miliónov, že podporí zriadenie fondu na zvýšenie spotreby mlieka a všeobecne, že sa bude snažiť o vyrokovanie čo najlepších podmienok v prospech rozvoja poľnohospodárstva.

Analýza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka „ Súčasný stav v sektore výroby mlieka

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodártstva SR
Ing. Zsolt Simon MP SR, Ing. Marian Záhumenský SZPM, Ing. Margita Štefániková SZPM