« späť na aktuality

Deň prvovýrobcov mlieka 2019 - 24.01.2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

poznačte si prosím do svojich kalendárov termín konania 15. ročníka Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Hoteli Kaskády v Sielnici.

Podrobnejšie informácie Vám budú poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Úrad SZPM