Pozvánka na seminár

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka Vás pozýva na seminár"Zootechnické, veterinárne, hygienické a legislatívne požiadavky na kvalitu surového kravského mlieka",ktorý sa uskutoční dňa 28. apríla 2006 čítať ďalej...

Pracovné stretnutie SZPM a EDF v Nitre

Pracovné stretnutie SZPM a EDF v Nitre 7. apríla 2006 sa konalo v Nitre pracovné stretnutie zástupcov Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka a EDF - Európskej asociácie mliečnych farmáro... čítať ďalej...

Členská schôdza

16. marca 2006 sa v priestoroch nitrianskeho AGROINŠTITÚTU konala členská schôdza Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka. Po voľbe orgánov SZPM (mandátna komisia, návrhová komisia, zapisovateľ a overov... čítať ďalej...

Poukážte SZPM 2 % z daní

Vážení daňovníci,poukážte prosím, 2% zaplatenej dane z príjmu,prispejete tak k riešeniu problému nízkej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov na Slovensku... čítať ďalej...

Pozvánka na Členskú schôdzu

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka,Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na zasadnutie Členskej schôdze SZPM, ktoré sa uskutoční dňa16. marca 2006 o 10:00 hod. v AGROINŠTITÚTE Nitra. ... čítať ďalej...