« späť na aktuality

Medzinárodné stretnutie o mlieku - 07.04.2005

Medzinárodné pracovné stretnutie výrobcov, zväzov a odbytových združení mlieka zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Nemecka

26. mája 2004 sa z iniciatívy Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka konalo v Nitre Medzinárodné pracovné stretnutie výrobcov, zväzov a odbytových združení mlieka zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Nemecka.

V rámci programu jednotlivé delegácie prezentovali vývoj a súčasný stav na trhu s mliekom v zúčastnených krajinách(SR, ČR, MR, PR, SRN) z hľadiska stavov dojníc, úžitkovosti, produkcie, kvót mlieka, nákupných cien a hľadali sa spoločné postupy a východiská pre stabilizáciu situácie a postupné zvyšovanie nákupných cien mlieka v stredoeurópskom priestore. Súčasťou programu bola aj tlačová konferencia.

Delegáciu Slovenska zastupoval Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v zložení: Ing. Marian Záhumensky - predseda Predsedníctva SZPM a generálny riaditeľ akciovej spoločnosti AGROCONTRACT Mikuláš, Ing. Vladimír Chovan - podpredseda Predsedníctva SZPM a generálny riaditeľ AGROPARTNER s.r.o., Plavecké Podhradie, Ing. Jozef Urminský - člen Predsedníctva SZPM a predseda Poľnohospodárskeho podielnického družstva Prašice, Ing. Alexander Pastorek - člen Predsedníctva SZPM a riaditeľ AGROCOOP Imeľ, a.s., Ing. Margita Štefániková - riaditeľka Úradu SZPM a Ing. Eva Ivaničová.

Českú republiku zastupovali Ing. Pavel Sáňka - predseda Predstavenstva a Ing. Vlastimil Kratochvíl – riaditeľ a prokurista odbytového združenia MLECOOP Praha (Vyškov).

Zo Spolkovej republiky Nemecko sa akcie zúčastnili zástupcovia Nemeckého zväzu roľníkov z Berlína - Dr. Rudolf Schmidt - odborný referent pre mlieko, Marcel Renz - hovorca Bodenských výrobcov mlieka a Norbert Mast - predseda Mliečneho hospodárstva pri spol. CAMPINA

Poľskú republiku zastupovali Stanislaw Gardela a Felicia Wišniewska z Malopoľskej poľnohospodárskej komory, Krakow.

Z Maďarskej republiky prijali pozvanie zástupcovia Komoditnej rady pre mlieko z Budapešti - Miklós Istvánfalvi – podpredseda Predsedníctva a Lajos Buza – člen Predsedníctva.

Uznesenie z rokovania Medzinárodného pracovného stretnutia výrobcov, zväzov a odbytových organizácií mlieka zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Nemecka

1. Vytvoriť neformálne združenie národných organizácií producentov mlieka zo spoločným vystupovaním v COPA/COGECA a vo výboroch a pracovných skupinách pri Európskej komisii.

2. Pokračovať v medzinárodných pracovných stretnutiach organizácií producentov mlieka v intenzite 2-3 krát do roka. - ďalšie stretnutie bude na jeseň 2004 v Budapešti

3. Zanalyzovať pomer medzi nákupnou cenou mlieka a predajnou (pultovou) cenou mlieka (v obchodoch) v každej zúčastnenej krajine. Vyhodnotiť pomer k ostatným krajinám EÚ a urobiť návrh opatrení na odstránenie veľkých rozdielov.

4. Uplatňovať opatrenia spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami vedúce k zvýšeniu spotreby (školské mlieko, armády, sociálne ústavy..).

Fotogaléria