Regionálne dni prvovýrobcov mlieka

Mlieko sa po vstupe Slovenska do Európskej únie stalo jednou z komodít, ktoré podlieha v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky spoločnej organizácii trhu. Systém spoločnej organizácie trhu s ml... čítať ďalej...

Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005

„Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005“ sa konali v rámci realizácie rovnomenného projektu, ktorý bol predložený a schválený v rámci Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR 1657-100. Cieľom proje... čítať ďalej...

Pozvánka na Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005

Uzatvorenie dohody s VÚM Žilina

18. augusta 2005 uzatvorili DOHODU o SPOLUPRÁCI Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) a Výskumný ústav mliekarenský Žilina, a.s. (VÚMZA). Dohoda bola uzatvorená počas tohtoročnej výstavy AGRO... čítať ďalej...

Propagácia mlieka počas Agrokomplexu 2005

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka v spolupráci so Slovenským mliekarenským zväzom organizoval počas výstavy AGROKOMPLEX už po druhý rok akciu zameranú na podporu mlieka a mliečnych výrobkov. Tento ... čítať ďalej...