Modelová príručka SHP a HACCP

Vážení prvovýrobcovia mlieka, dovoľujeme si Vám ponúknuť Modelovú príručku Správnej hygienickej praxe a HACCP na výrobu surového kravského mlieka. Príručka je určená Vám, či už sa jedná o družstvá,... čítať ďalej...

Rokovania prvovýrobcov a spracovateľov

Pracovné stretnutia prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na konci roka 2005 23. novembra 2005 sa na pôde spoločnosti Friesland Slovensko v Nitre konalo prvé pracovné stretnutie prvovýrobcov a spraco... čítať ďalej...

Rokovania prvovýrobcov a exportérov

Pracovné stretnutie prvovýrobcov a exportérov mlieka14. novembra 2005 sa v Páci pri Cíferi konalo Pracovné stretnutie prvovýrobcov a exportérov mlieka. Na tomto stretnutí sa zúčastnilo asi 60 prvový... čítať ďalej...

Regionálne dni prvovýrobcov mlieka

Mlieko sa po vstupe Slovenska do Európskej únie stalo jednou z komodít, ktoré podlieha v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky spoločnej organizácii trhu. Systém spoločnej organizácie trhu s ml... čítať ďalej...

Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005

„Regionálne dni prvovýrobcov mlieka 2005“ sa konali v rámci realizácie rovnomenného projektu, ktorý bol predložený a schválený v rámci Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR 1657-100. Cieľom proje... čítať ďalej...