Spotové ceny mlieka k 4. augustu 2019

V priloženom dokumente nájdete aktuálne informácie o vývoji spotových cien mlieka v Taliansku. Ku dňu 4. augusta 2019 bola spotová cena mlieka v Taliansku na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom týž... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Výsledky burzy Fonterra zo dňa 6. augusta 2019

V priloženom dokumente nájdete výsledky burzy Fonterra zo dna 6. augusta 2019. Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - Júl 2019

V najnovšom vydaní informačného materiálu SZPM informuje: Novinky v sektore mlieka - Júl 2019 Vám okrem iného predstavujeme aj ďalšie dve dánske farmy, ktoré mali možnosť navštíviť účastníci Kongresu ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: Model štandardizácie v súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizuje priemerné nák... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Informácie pre členov SZPM č. 6/2019

Denná dodávka surového kravského mlieka bola júni 2019 na úrovni 2,25 mil. kg. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o -0,05 mil. kg, t.j. o -2,31 %. V porovnaní s uplynulým mesiacom denná dodávk... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...