Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku

Deň prvovýrobcov mlieka 2019

Vážení prvovýrobcovia mlieka, poznačte si prosím do svojich kalendárov termín konania 15. ročníka Dňa prvovýrobcov mlieka, ktorý sa uskutoční 24. októbra 2019 v Hoteli Kaskády v Sielnici. Podrob... čítať ďalej...

Členská schôdza SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, poznačte si prosím do svojich kalendárov termín konania zasadnutia Členskej schôdze SZPM, ktoré sa uskutoční 28. mája 2019 v Agroinštitúte Nit... čítať ďalej...

Štandardizácia nákupných cien mlieka v SR a v EÚ a ich porovnanie

Vysvetlivky: V súlade s Memorandom o porozumení a spolupráci uzatvorenom medzi Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Slovenským mliekarenským zväzom štandardizujeme ceny na obsah tuku 4 % a obsah ... Uzamknutý príspevok čítať ďalej...

Spotové ceny mlieka v Taliansku a v Holandsku