Preloader
Top

Opatrenia nemeckej vlády na podporu poľnohospodárstva a obchodu počas krízy spôsobenej koronavírusom

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

náš zväz sa snaží okrem hájenia Vašich záujmov na národnej úrovni aj analyzovať opatrenia, ktoré prijímajú vlády iných členských štátov EÚ počas krízy spôsobenej koronavírusom.
Pre Vašu informáciu Vám prinášame informáciu o Opatreniach, ktoré prijala nemecká vláda na podporu poľnohospodárstva a obchodu počas krízy spôsobenej koronavírusom.


Opatrenia na podporu poľnohospodárstva a obchodu v Nemecku počas krízy spôsobenej koronavírusom
Preklad správy EDF – Európskej asociácie mliečnych farmárov

Nemecká vláda schválila 23. marca 2020 opatrenia na podporu poľnohospodárstva a obchodu počas krízy spôsobenej koronavírusom.
Čo sa týka poľnohospodárstva, ide konkrétne o tieto opatrenia:

1. Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel sú klasifikované ako dôležitá súčasť infraštruktúry systému. Takúto infraštruktúru je potrebné udržať počas karanténnych opatrení a zatváraní prevádzok. Samozrejme, je nevyhnutné klásť dôraz na ochranu zdravia.

2. Sezónni pracovníci môžu pracovať na krátkodobé zmluvy bez povinnosti platby sociálnych odvodov do 115 dní. Predtým to bolo do 70 dní. Toto opatrenie môžu využiť aj sezónni pracovníci, ktorí už sú v Nemecku a chcú tam zostať dlhšie pracovať.

3. Bude vydané usmernenie, na základe ktorého bude možné zamestnať pracovníkov bez pracovného povolenia. Kritérium “občasnosti”, ktoré musí byť za normálnych okolností dodržiavané, už nebude prekážkou. Toto opatrenie zjednoduší presun zamestnancov medzi jednotlivými spoločnosťami a sektormi (do poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu).

4. Na obdobie počas krízy spôsobenej koronavírusom sa nebude krátiť kompenzačný príspevok, ktorý Úrad práce vypláca zamestnancovi pri dočasnom obmedzení práce hlavného pracovného pomeru z dôvodu prechodných problémov zamestnávateľa (zvyčajne vo výške 60 % rozdielu medzi normálnym čistým príjmom a príjmom z dočasne skráteného pracovného pomeru), v prípade keď zamestnanec bude mať príjem aj z vedľajšieho pracovného pomeru a to až do výšky čistej mzdy hlavného pracovného pomeru. Napríklad: osoba, ktorá normálne zarába 2 000 EUR v čistom, má z dôvodu prechodných problémov zamestnávateľa iba kompenzačný príspevok vo výške 60 % čistého príjmu (1 200 EUR). Táto osoba môže mať príjem z vedľajšieho pracovného pomeru až do výšky 800 EUR bez toho, aby jej Úrad práce krátil kompenzačný príspevok. Toto usmernenie zvýši finančnú motiváciu k prijatiu druhého zamestnania ako sezónny pracovník.

5. Ročný limit doplnkového príjmu pre poberateľov predčasných dôchodkov sa navýši zo 6 300 EUR na 44 590 EUR v zákonnom dôchodkovom poistení a pre farmárov bude úplne zrušený. Toto opatrenie bude platné počas celého obdobia roku 2020, čím sa vytvoria stimuly pre dočasné zamestnávanie v poľnohospodárstve.

6. Zmiernia sa výnimky zo Zákonníka pracovného času týkajúce sa prekročenia 10 hodinového pracovného času a 6-dňového pracovného týždňa. Toto opatrenie umožní využívať 6-dňový pracovný týždeň plus prácu v nedeľu bez povinného dňa voľna.

7. Farmárom, ktorí majú v dôsledku krízy spôsobenej koronavírusom problém zaplatiť za prenájom pôdy, nemôže byť do 30. júna 2020 jednostranne vypovedaná zmluva o nájme

8. Pre SZČO, malé podniky a voľné profesie, ktorých existencia je ohrozená, je možnosť jednorázovej podpory vo výške do 9 000 EUR na 3 mesiace v prípade počtu zamestnancov do 5 osôb (v ekvivalente plného pracovného úväzku), do 15 000 EUR na 3 mesiace v prípade počtu zamestnancov do 10 osôb (v ekvivalente plného pracovného úväzku); ak to bude potrebné, opatrenie je možné predĺžiť na ďalšie 2 mesiace. Predpokladom k tejto podpore je, že ekonomické problémy vznikli ako dôsledok krízy spôsobenej koronavírusom. Škody musia byť identifikované po 11. marci 2020. Platba sa vykonáva na začiatku trojmesačného obdobia.

Zdroj: EDF
Preklad:
Úrad SZPM
Ing. Margita Štefániková
Ing. Soňa Borovská, PhD.


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce