Preloader
Top

Ako sa stať členom SZPM?

Podmienky členstva

Členom SZPM sa môžu stať fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa prvovýrobou surového kravského mlieka. Za čestných členov môžu byť prijaté aj fyzické osoby, ktoré nevykonávajú vyššie uvedenú činnosť, ale svojimi znalosťami a schopnosťami môžu prispieť k plneniu cieľov zväzu.

Podmienkou prijatia za člena  SZPM je podanie písomnej  prihlášky za člena a zaplatenie členského vkladu. V zmysle Stanov a vnútorných predpisov SZPM je suma Členského vkladu stanovená na 165,96 EUR. O prijatí za člena SZPM rozhoduje Rada SZPM

Presné vymedzenie práv a povinností členov SZPM je zadefinované v Stanovách SZPM.

V zmysle Uznesenia z Členskej schôdze Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka zo 16. mája 2019 pozostáva Členský príspevok  SZPM z dvoch častí – základnej a doplnkovej časti:

  • A. základná časť Členského príspevku je fixná vo výške 450 EUR na podnik a rok;
  • B. doplnková časť Členského príspevku je variabilná vo výške 0,5 EUR na kravu a rok;

Pri výpočte doplnkovej časti Členského príspevku na predmetný rok sa bude vychádzať z reálneho počtu kráv chovaných v členskom subjekte k 31. decembru predchádzajúceho roka;

Maximálna celková výška Členského príspevku je 1000 EUR na podnik a rok.

Online - Prihláška člena
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť a musia to byť čísla!
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť a musia to byť čísla!
Tento údaj musíte vyplniť!
Kontaktné údaje
Tento údaj musíte vyplniť, povolené sú čísla + a /! napr. +421903123456
Musíte zadať platnú emailovú adresu!
Tento údaj musíte vyplniť!
Ostatné údaje
Tento údaj musíte vyplniť a musí to byť číslo!
Tento údaj musíte vyplniť a musí to byť číslo!
Tento údaj musíte vyplniť a musí to byť číslo!
Spôsob realizácie dodávky mlieka
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť!
Tento údaj musíte vyplniť!
Dokončenie prihlášky Zaslaním prihlášky vyjadrujem súhlas so spracovaním osobných údajov.
Súbory na stiahnutie
  Prihláška za člena SZPM (0.64 MB, PDF)


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce