Preloader
Top

Územné členenie

V súčasnosti má zväz 116 členov, ktorí sú z územného hľadiska zoskupení v 16 územných bunkách. Územné bunky sú zostavené na princípe dodávky do jednotlivých spracovateľských podnikov. (členovia z Bratislavskej územnej bunky dodávajú do spoločnosti Rajo a.s., Bratislava, atď.)

Územné bunky:

 • Senická
 • Bratislavská
 • Žitný Ostrov
 • Nitrianska
 • Bánovecká
 • Levická
 • Červený Kameň
 • Zvolenská
 • Hriňovská
 • Slatinská
 • Oravská
 • Liptovská
 • Prešovská
 • Zemplínska
 • Kežmarská
 • Odbytová


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce