Preloader
Top

Činnosť SZPM

Vzdelávacie a informačné aktivity

  • Deň prvovýrobcov mlieka
  • Informačný materiál Informácie pre členov SZPM
  • Informačný materiál Novinky v sektore mlieka
  • Distribúcia informácií zo sektoru prvovýroby mlieka z domácich aj zahraničných zdrojov svojim členom

Analytická činnosť

  • vypracovávanie analýz z oblasti vývoja produkčných a ekonomických ukazovateľov na Slovensku, v Európskej únii a vo svete

Spolupráca s inštitúciami na národnej úrovni:

  • SZPM má zastúpenie v Pracovnej skupine na riešenie krízovej situácie na trhu s mliekom pri MPaRV SR
  • SZPM má zastúpenie v Komoditnej rade pre mlieko pri MPSRa RV
  • SZPM spolupracuje pri obhajovaní záujmov svojich členov so Slovenským mliekarenským zväzom, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva a inými.

 

Spolupráca na medzinárodnej úrovni:

  • SZPM pôsobí ako národná pobočka Európskej asociácie mliečnych farmárov (EDF)
  • SZPM má zastúpenie v Pracovnej skupine na mlieko pri Copa-Cogeca


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce