Preloader
Top

Výhody členstva

Výhody členstva

SZPM svojim členom ponúka:

 • zasielanie mesačníka Novinky v sektore mlieka elektronickou formou zdarma
 • zasielanie mesačníka Informácie pre členov SZPM elektronickou formou zdarma
 • zasielanie ďalších informácií zo sektoru mlieka z domácich aj zahraničných zdrojov zdarma (články prekladáme do slovenského jazyka) o:
  • dodávateľsko-odberateľských vzťahoch  
  • ekonomike v prvovýrobe mlieka
  • európskej a národnej legislatíve týkajúcej sa výroby, odbytu a kvality mlieka
  • podmienkach nákupu a odbytu  mlieka
  • nových technológiách výroby mlieka
 • zvýhodnený účastnícky poplatok na Dni prvovýrobcov mlieka (až do výšky 50 %)
 • pomoc pri zabezpečení účasti na Kongrese EDF zdarma (zabezpečenie registrácie, dopravy, ubytovania, preklad kongresových materiálov a pod.)
 • vypracovanie analýzy nákladov v prvovýrobe mlieka na modeli EDF zdarma (analýza poskytuje individuálne údaje podniku aj v porovnaní s ostatnými zúčastnenými podnikmi prvovýroby mlieka na národnej a medzinárodnej úrovni)
 • presadzovanie ich záujmov v  odborných pracovných skupinách, komisiách a poradných orgánoch na národnej a európskej úrovni
 • možnosť zapojiť sa do vzdelávacích a poradenských programov a projektov
 • sprostredkovanie spolupráce so zahraničnými výrobcami mlieka


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce