Preloader
Top

Európska asociácia mliečnych farmárov


 SZPM je nevýrobným členom EDF a od r. 2005 pôsobí ako Národná pobočka EDF na Slovensku.

SZPM zastúpenie v Odbornej skupine pre vedu a výskum pri EDF – EDF STAR.

SZPM koordinuje a pre svojich členov sprostredkováva účasť na projektoch EDF: Analýza EDF – Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka, Snapshot – rýchly prieskum na aktuálne témy, Kongres EDF a pod.

Web stránka Európskej asociácie mliečnych farmárovPriestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce