Preloader
Top

Kongres EDF

EDF pre svojich členov každoročne organizuje Kongres EDF vždy v inej hostiteľskej krajine. Účastníci kongresu majú možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok, ako aj navštíviť popredné podniky prvovýroby mlieka v danej krajine. Súčasťou kongresu sú spravidla  workshopy na rôzne témy vrátane porovnania nákladov v prvovýrobe mlieka. Pracovným jazykom kongresu je angličtina.

V tomto roku sa Kongres EDF uskutoční v Holandsku, Zwolle 25.-27. júna 2024. Viac informácií na: https://www.dairyfarmer.net/activities/annual-edf-congress.html

 

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce