Preloader
Top

Kongres EDF

EDF každoročne organizuje Kongres EDF vždy v inej hostiteľskej krajine. Účastníci kongresu majú možnosť zúčastniť sa zaujímavých prednášok, ako aj navštíviť popredné podniky prvovýroby mlieka v danej krajine. Súčasťou kongresu sú spravidla  workshopy na rôzne témy vrátane porovnania nákladov v prvovýrobe mlieka. Pracovným jazykom kongresu je angličtina.

Oznámenie o zrušení Kongresu EDF 2020

EDF z dôvodu koronavírusovej pandémie zrušila tohtoročný Kongres EDF, ktorý sa mal konať v júni 2020 v írskom meste Cork a presunula ho na rok 2021. Podrobnejšie informácie Vám prinesieme v dostatočnom časovom predstihu.

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom na: szpm@agrokomplex.sk alebo telefonicky na nižšie-uvedených kontaktoch:

Ing. Margita Štefániková  -  0915 730 392
Ing. Soňa Borovská, PhD. - 0918 671 987Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce