Preloader
Top

Deň prvovýrobcov mlieka


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ PODUJATIA


Dovoľujeme si Vás informovať, že Predsedníctvo SZPM na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 8. septembra 2020 prijalo z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej so zabránením šírenia choroby COVID 19 uznesenie, v zmysle ktorého sa Deň prvovýrobcov mlieka 2020 NEBUDE KONAŤ.
 

 

 

 

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce