Preloader
Top

Analýza EDF: Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka

EDF už od r. 2004 každoročne realizuje Analýzu EDF: Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka (CoP), ktorej sa pravidelne zúčastňuje viac ako 400 podnikov z krajín EU, ale aj krajín mimo EÚ. Analýza poskytuje výsledky hodnotenia viac ako 50 ekonomických a produkčných ukazovateľov mliečneho hospodárstva.

Výstupom analýzy je záverečná správa – tzv. Farmbook, ktorá je spracovaná individuálne pre každý zúčastnený podnik  a obsahuje výsledky za tento konkrétny podnik a v porovnaní s ostatnými zúčastnenými podnikmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka ponúka svojim členom účasť na projekte a vypracovanie takejto analýzy zdarma.

V prípade záujmu o zapojenie sa do analýzy nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na: [email protected] alebo telefonicky na nižšie-uvedených kontaktoch:

Ing. Margita Štefániková  - 0915 730 392
Ing. Soňa Borovská, PhD. – 0918 671 987

Tešíme sa na spoluprácu.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce