Preloader
Top

Snapshot

Snapshot je rýchly prieskum EDF  vždy zameraný na aktuálne témy. V minulosti sa realizoval formou dotazníka s ročnou periodicitou a hlavnými témami bol napr. welfér zvierat (2018), kvalita pracovného života (2019) a pod.

Od decembra 2021 sa pôvodná forma Snapshotu zmenila na jednoduchšiu, kratšiu a rýchlejšiu  a realizuje sa  raz za mesiac formou jednej otázky (Question of the Month).

Príslušná otázka je rozposielaná všetkým členom EDF prostredníctvom e-mailu a aj prostredníctvom platformy EDF Connect, ku ktorej majú členovia prihlasovacie údaje priamo z EDF.

Výsledky každého takéhoto rýchleho prieskumu sú následne spracované do podoby grafov a uverejňované na EDF Connecte (+zasielané priamo z EDF formou e-mailu).

V prípade akýchkoľvek otázok, prípade problémov s prístupovými údajmi do komunikačnej platformy EDF Connect nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na: [email protected] alebo telefonicky na nižšie-uvedených kontaktoch:

Ing. Margita Štefániková  - 0915 730 392
Ing. Soňa Borovská, PhD. – 0918 671 987

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce