Preloader
Top

Snapshot

EDF každoročne pripravuje rýchly prieskum Snapshot, ktorý je vždy zameraný na aktuálne témy, ako napr. welfér zvierat (2018), kvalita pracovného života (2019) a pod. Prieskum sa realizuje formou dotazníka, ktorý SZPM pre svojich členov prekladá do slovenského jazyka.

Úrad SZPM ponúka svojim členom možnosť zapojiť sa do prieskumu a zapojeným podnikom poskytuje vstupný dotazník ako aj výsledky v slovenskom jazyku.   

 

V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu nás prosím neváhajte kontaktovať e-mailom na: szpm@agrokomplex.sk alebo telefonicky na nižšie-uvedených kontaktoch:

Ing. Margita Štefániková  - 0915 730 392
Ing. Soňa Borovská, PhD. – 0918 671 987Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce