Preloader
Top

Členská schôdza SZPM - 17. mája 2022 v Nitre

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka,

poznačte si prosím do svojich kalendárov termín zasadnutia Členskej schôdze SZPM, ktoré sa uskutoční 17. mája 2022 v Nitre.

Bližšie informácie Vám poskytneme v dostatočnom časovom predstihu.

 Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce