Preloader
Top

POZOR: Zmena organizácie Členskej schôdze SZPM

Vážení členovia Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka,

týmto si Vás dovoľujeme informovať, že 8. septembra 2020 sa v Nitre konalo zasadnutie Predsedníctva SZPM. Jedným z hlavných bodov rokovania bolo prejednanie programu, materiálov a organizačného zabezpečenia Členskej schôdze SZPM, ktoré bola pripravovaná na 15. október 2020.

Predsedníctvo SZPM na zasadnutí prijalo z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej so zabránením šírenia choroby COVID 19 uznesenie, v zmysle ktorého sa

Členská schôdza, ako najvyšší orgán SZPM bude konať formou elektronickej komunikácie tak, že všetky materiály, ktoré majú byť prerokované v súlade so znením Stanov SZPM vrátane Návrhu na Uznesenie z ČS SZPM budú sprístupnené pre členov SZPM v zaheslovanej časti webovej stránky www.szpm.sk .

Členovia SZPM budú mať možnosť v období od 15. do 30. októbra 2020 predložiť k týmto materiálom pripomienky elektronickou formou.

Členom SZPM bude 15. októbra 2020 zaslaná e-mailová správa o postupe predkladania pripomienok k materiálom Členskej schôdze SZPM.


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce