Preloader
Top

SZPM ponúka vypracovanie analýzy výrobných nákladov na mlieko

Vážení prvovýrobcovia mlieka,

tak ako po uplynulé roky, aj v tomto roku má náš zväz možnosť zapojiť sa do Analýzy Európskej asociácie mliečnych farmárov- Porovnanie nákladov v prvovýrobe mlieka.

Tohtoročná analýza bude hodnotiť údaje za hospodársky rok 2020, ktoré podniky prvovýroby mlieka predkladajú formou vyplnenia Dotazníka.
Výstupom analýzy je záverečná správa – tzv. FARMBOOK, ktorú dostane každý účastník po spracovaní analýzy. Správa obsahuje spracované výsledky za jeho konkrétny podnik v porovnaní s ostatnými zúčastnenými podnikmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka ponúka svojim členom účasť na projekte a vypracovanie takejto analýzy v slovenskom jazyku ZDARMA.

Uzávierka na zaslanie vyplneného dotazníka k analýze je 29. apríla 2021.
V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do analýzy Vám viac informácii radi poskytneme telefonicky:
Ing. Soňa Borovská, PhD.: 0918 671 987
Ing. Margita Štefániková: 0915 730 392
alebo formou e-mailu na: szpm@szpm.sk.

Tešíme sa na spoluprácu.


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce