Preloader
Top

VÝZVA pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor prvovýroby mlieka na Slovensku, sa už nahovorilo a popísalo veľa. Všeobecne sa dá skonštatovať, že dlhodobo rastú náklady rýchlejším tempom ako príjmy, čo v konečnom dôsledku spôsobuje pokles počtov dojníc a ohrozuje sebestačnosť vo výrobe mlieka.


Otázka sebestačnosti je v súčasnej, pohnutej dobe veľmi podstatná. Je na nás všetkých, či budeme mať na Slovensku dostatok domáceho kvalitného a bezpečného mlieka a mliečnych výrobkov, alebo ich budeme dovážať. Dovoz samozrejme prispieva k zväčšovaniu uhlíkovej stopy a k zhoršovaniu životného prostredia, a čo je najdôležitejšie, ohrozuje prácu a príjem desiatky tisícov Slovákov - hlavne na vidieku.

Vidíme to tak, že záchrana sektoru mlieka na Slovensku je možná len vtedy, ak prvovýrobcovia mlieka budú mať zabezpečené primerané a konkurencieschopné podmienky porovnateľné zo zahraničím, t.j. od štátu dostanú na mlieko primeranú podporu a od spracovateľov zasa rozumnú cenu. Takáto surovina sa potom efektívne spracuje na mliečne výrobky, ktoré budú obchodníci predávať za rozumné ceny a budú sa vedieť podeliť s maržou s prvovýrobcami a spracovateľmi.

No a veľmi podstatné je, aby spotrebitelia tieto slovenské výrobky aj kupovali.

Jednou z možností, ako aspoň čiastočne prispieť k záchrane slovenského sektoru mlieka je aj poukázanie podielu zo zaplatenej dane z príjmu.
Táto možnosť je aj vo Vašich rukách. Prostriedky, ktoré sa nám podarí združiť touto formou budú použité na prípravu a realizáciu informačných, osvetových a propagačných aktivít zameraných na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov domácej výroby s cieľom zachovania sektoru mlieka a tým aj zamestnanosti na slovenskom vidieku.


Ak Vám nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku, môžete ho podporiť prostredníctvom poskytnutia daní z príjmov.

Do údajov o prijímateľovi prosím, uveďte:

IČO: 37962876
Právne forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Ulica: Výstavná 4
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Vopred Vám ďakujeme, ak sa rozhodnete prispieť na dobrú vec.Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce