Preloader
Top

VÝZVA pre tých, ktorým nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku

O tom, v akej ťažkej situácii je sektor prvovýroby mlieka na Slovensku, sa už nahovorilo a popísalo veľa. Za posledných 15 rokov prežil 3 krízy, ktoré spôsobili, že kumulovaná strata prvovýrobcov mlieka dosiahla objem vyše 500 miliónov EUR. Tieto straty boli dôvodom, že až 50 % podnikov skončilo s chovom dojníc a s výrobou mlieka.
Stojíme pred rozhodnutím, či sektor mlieka chceme zachrániť a mať naďalej naše domáce kvalitné a bezpečné mlieko a mliečne výrobky, alebo ich budeme dovážať zo zahraničia a budeme tak prispievať k zväčšovaniu uhlíkovej stopy a k zhoršovaniu životného prostredia a prídu tak zároveň o prácu desiatky tisícov Slovákov hlavne na vidieku.
Vidíme to tak, že záchrana sektoru mlieka na Slovensku je možná len vtedy, ak prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka budú mať zabezpečené primerané a konkurencieschopné podmienky porovnateľné zo zahraničím, t.j. s primeranou podporou štátu, prvovýrobcovia dostanú od spracovateľov rozumnú cenu za surovinu, ktorú efektívne spracujú na mliečne výrobky, ktoré budú obchodníci predávať za rozumné ceny a budú sa vedieť podeliť s maržou a spotrebitelia budú tieto výrobky kupovať.

Jednou z možností, ako aspoň čiastočne prispieť k záchrane slovenského sektoru mlieka je aj poukázanie podielu zo zaplatenej dane z príjmu.
Prostriedky, ktoré sa nám podarí združiť touto formou budú použité na prípravu a realizáciu informačných, osvetových a propagačných aktivít zameraných na zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov domácej výroby s cieľom zachovania sektoru mlieka a tým aj zamestnanosti na slovenskom vidieku.


Ak Vám nie je ľahostajný osud sektoru mlieka na Slovensku, môžete ho podporiť prostredníctvom poskytnutia daní z príjmov.

Do údajov o prijímateľovi prosím, uveďte:

IČO: 37962876
Právne forma: občianske združenie
Obchodné meno: Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka
Ulica: Výstavná 4
PSČ: 949 01
Obec: Nitra

Vopred Vám ďakujeme, ak sa rozhodnete prispieť na dobrú vec.


Priestor na prezentáciu spoločností
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce

Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce
Ponuka spolupráce